Psychic Warfare Gap

I går var det strålande solsken och gnistrande snö. Men, jag kom inte in på internet i alla fall! Jag tror jag kan använda min dator till att spå väder!

Tänkte annars att jag skulle fortsätta med litet parapsykologi.

År 1971 gjordes ett försök av USA med Apollo 14. Det involverade Edgar Mitchell i olika försök baserat på resultatet av fyra års studier och upptäckter gjorda på Maimondies Hospital. Studier visade att individer i vaket tillstånd telepatiskt kunde påverka och inplantera bilder och koncept hos sovande personer. Konfronterade, som man var, med dilemmat att framlägga för de vetenskapliga rådgivarna, hos National Security Council (NSC) att både KGB och GRU bedrev forskning i dessa kontroversiella ämnen. Alltså måste de argumentera för nödvändigheten för USA att satsa resurser. Därvid myntade man begreppet ?Psychic Warfare Gap? och övertygade med detta NSC att handla. Med kongressens godkännande startade en ny forskning för att söka utröna vad detta nya hot kunde bestå av.

Samtidigt som man (CIA DIA) spenderade mellan 20-60 miljoner dollar (uppskattningen av beloppets storlek varierar) engagerade man sig i en fortlöpande desinformationskampanj, där man på klassiskt CIA- maner misskrediterade alla former av psykisk forskning. Arbetet som
slutade med framtagandet av remote viewing som ett informations-hämtnings-verktyg började med en initial studie i mars 1971 vid SRI där man engagerat den exceptionellt paranormalt begåvade Ingo Swann att utveckla försöken.

Ledare för denna forskning var under våren 1972 fram till 1986 doktorerna Hal Puthoff och Russel Targ. Under den avslutande perioden mellan 1986 till 1995 leddes arbetet av Dr Edwin C May med kollegor. Dr May började arbeta för CSL (Cognitive Sciences Laboratories) vid SRI som konsult 1977. Ingo Swanns experiment baserades på forskning av den franske forskaren René Warcolier. Under tjugotalet hade denne gjort framgångsrika försök med distans-experiment mellan Paris och New York. Han initierade användandet av så kallade ?outbonders? som agerade som ?beacons? signalfyrar i experimenten.

Remote Viewing

Det motsvarande svenska begreppet för remote Viewing "Fjärrsyn" tillkom på förslag av Lars Adelskogh. På uppdrag av RVT International översatte han den svenska versionen av manualen för militär fjärrsyn medelst koordinater. Ingo Swann föredrog och argumenterade för termen "Remote Sensing" framför - Remote Viewing- då detta passar företeelsen bättre.
Doktorerna Osis och Schmeidlers förslag, Remote Viewing, antogs till slut av sällskapet. De var av uppfattningen att kunna "se" var att föredra framför att "förnimma" om man ville "sälja in" produkten till uppdragsgivarna hos CIA.

Bakgrunden till att detta forskningsprojekt startats av CIA var den omfattande forskning som Sovjetunionen bedrev i parapsykologi. Det var inte forskningen som sådan som oroade utan de möjliga operativa tillämpningar som kunde bli följden av en sådan forskning. Att uppskatta vilka eventuella genombrott som gjorts i forskningen var svårt. Sovjets täta säkerhetskontroll nästan omöjliggjorde allt läckage om gjorda framsteg.


Det fanns således en uppenbar risk att USA skulle hamna i bakvattnet, ungefär som de gjort 1957, när Sputnik sattes i en bana runt jorden. Redan 1967 testade ryssarna möjligheten till telepatisk kommunikation med kosmonauter i en bana involverande kodade telepatiska meddelanden som framgångsrikt sändes mellan Moskva och Leningrad. CIA hade upptäckt att Sovjetunionen satsade förhållandevis stora resurser på att utveckla Psykotroniska operativa applikationer att sättas in mot fienden. Utgivandet av boken Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain var en väckarklocka för en bredare allmänhet.

Remote Viewing

Det motsvarande svenska begreppet för remote Viewing ?Fjärrsyn? tillkom på förslag av Lars Adelskogh. På uppdrag av RVT International översatte han den svenska versionen av manualen för militär fjärrsyn medelst koordinater. Ingo Swann föredrog och argumenterade för termen ? Remote Sensing ? framför - Remote Viewing- då detta passar företeelsen bättre.
Doktorerna Osis och Schmeidlers förslag, Remote Viewing, antogs till slut av sällskapet. De var av uppfattningen att kunna ?se? var att föredra framför att ?förnimma? om man ville ?sälja in? produkten till uppdragsgivarna hos CIA.

Bakgrunden till att detta forskningsprojekt startats av CIA var den omfattande forskning som Sovjetunionen bedrev i parapsykologi. Det var inte forskningen som sådan som oroade utan de möjliga operativa tillämpningar som kunde bli följden av en sådan forskning. Att uppskatta vilka eventuella genombrott som gjorts i forskningen var svårt. Sovjets täta säkerhetskontroll nästan omöjliggjorde allt läckage om gjorda framsteg.

Det fanns således en uppenbar risk att USA skulle hamna i bakvattnet, ungefär som de gjort 1957, när Sputnik sattes i en bana runt jorden. Redan 1967 testade ryssarna möjligheten till telepatisk kommunikation med kosmonauter i en bana involverande kodade telepatiska meddelanden som framgångsrikt sändes mellan Moskva och Leningrad. CIA hade upptäckt att Sovjetunionen satsade förhållandevis stora resurser på att utveckla Psykotroniska operativa applikationer att sättas in mot fienden. Utgivandet av boken Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain var en väckarklocka för en bredare allmänhet.

Låga frekvenser

Remote Viewing, RV, förutsätter liksom Silva-metoden att vi arbetar med låga hjärnfrekvenser. Förutsättningen för att kunna utföra fjärrsyn är att kunna arbeta i rätt frekvens under en relativt lång period, 30 - 70 min. "Rätt frekvens" är för CRV, Cordinate eller Controled
Remote Viewing, Alfa-nivån 7-14 Hz. Det vill säga ett tillstånd av mycket avslappnad vakenhet. Men låt oss först titta litet närmar på den historiska och vetenskapliga bakgrunden till RV.
Metoden att definitionsmässigt lära sig se på avstånd oberoende av tid och rum och olika skydd utvecklades under sjuttiotalet i USA i Kalifornien vid Stanford Research Institut (SRI).
Den beskrives som en metod "att med mentala medel inhämta och beskriva information, som på grund av avstånd, skydd eller tid är oåtkomlig för normal förnimmelse". Begreppet Remote Viewing myntades av Ingo Swann tillsammans med doktorerna Gertrude Schmeidler, Karlis Osis och Janet Mitchell vid en sammankomst hos American Society for Psychial Research (ASPR) på Manhattan i New York den 8 december 1971.

Ursäkt för frågetecken

Nu måste jag verkligen be om ursäkt! Jag har svårigheter att komma ut på min mobila internetuppkoppling, speciellt gäller detta när det det är dåligt väder. Jag skriver och skriver om min blogg. Skiljetecknen blir inte som jag vill ha dem heller. Det blir en massa frågetecken i stället. Så nu måste jag verkligen be om ursäkt! Det är inte min avsikt att det skall bli så tokigt som det blir. Jag redigerar och redigerar och tänker positivt men likaväl är det fel emellanåt. Nu vet ni i alla fall vad det beror på.

Min son hade samma problem när han bodde på ett grannställe. När han klagade till Telia fick han frågan av den vänliga Telia-damen "om han inte hade funderat på att flytta?".

Det har jag definitivt inte gjort. Och litet problem får man kanske ha när man bor nära naturen. Hoppas ni har haft en bra dag!

Ett optimalt prestationstillstånd

Negativa program resulterar i så kallad negativ stress, d.v.s. substanser bildas, som fungerar destruktivt på både kropp och psyke. Positiva program har rakt motsatt effekt. Det krävs kraft och energi i båda fallen, egentligen är det samma typ av energi, men det gäller att välja det sättet att hantera den på, som är mest fördelaktigt. Envar vet att när det finns trivsel och arbetsglädje med i spelet blir resultatet gott och dessutom känns det inte ansträngande = positiv stress. När något upplevs som trist, ?nödvändigt ont?, ett ?måste? eller osäkert om jag klarar då krävs en stor kraftinsats och ofta blir resultatet inte i proportion till denna insats = negativ stress.

Positiv stress är stimulerande, stärkande och inspirerar till att fortsätta. Negativ stress tröttar, medför koncentrationssvårigheter och bristande självförtroende. Det är några aspekter som har stor betydelse för golfspelare antingen de är motionsspelare eller i världsklass.

Du vet hur det känns när allt stämmer och, var så säker, här är det massor av "stressreaktioner" med, av det för Dig produktiva slaget. Med mental träning kan Du själv sätta i gång hela processen och alltså försätta Dig i "optimalt prestationstillstånd" när Du önskar och inte bara vänta på att det skall inträffa. Detta mycket speciella och synnerligen angenäma tillstånd, då allt är på plats, är unikt för varje individ. Med mental träning kan Du finna vad som krävs för att Du skall få allt att fungera optimalt. Vad som behövs är dock själva "träningen" d v s den är mycket tidskrävande och, enligt experter ej möjlig att läsa sig till.

Många framgångsrika idrottsmän i världen lägger i dag stor vikt vid den mentala träningen och kan därför fortsätta att utvecklas inom sin idrott.

Om Du är motionsspelare eller på toppnivå, unna Dig själv att testa t.ex.
Silvametoden för Mental Träning och dessutom tillgång till ett unikt specialprogram just för Dig. Bygg upp Dig själv, lär Dig utnyttja stressen och uppnå koncentrations- och prestationsmaximum varje gång Du önskar!

Såg ishockey-målvakten Stefan Liv i TV i går och hörde honom berätta om hur han inför varje match tänker tillbaka på ett lyckligt tillfälle och givetvis får tillbaka den positiva känsla han hade då. Det är den känslan som är avgörande för hur det skall gå. Inför denna dag har vi väl alla något minne av något som gått jättebra och hur vi känt oss då. Oh, vad härligt! Det blir en bra dag i dag!

Solsken och mental träning

I dag är det kallt men solen värmer, så i sällskap med Truls och Lilla Grå (två av mina tre katter)drack jag morronkaffe ute i solen.

Jag skrev i går om MENTAL TRÄNING. Hur fungerar då detta? För det första vore "mental egenprogrammering och träning" ett riktigare begrepp. Alla har vi hört talas om och även berörts i olika utsträckning av stress. Ofta uppfattar vi stressen som något belastande och således negativt i stället för att associera den med kraft och energi som vi kan dra nytta av och som dessutom är livsnödvändigt. Hans Selye, "stressens fader", han som präglade uttrycket, definierar stressen som kroppens fysiska svar beroende på hur vi uppfattar en situation. Detta innebär att det inte är situationen som sådan som egentligen är stressig, utan hur jag själv uppfattar den. Varje gång jag ställs inför en utmaning, en ny situation, något oförväntat, ja, varje gång jag över huvud taget reagerar, skapas stress. Då sätter en mängd processer igång i vår kropp och massor av kemiska substanser utsöndras och kommer i omlopp och påverkar oss på olika sätt vid likartade situationer. Någon kan uppfatta ett tillfälle som utmanande, inspirerande och stimulerande medan en annan finner det tråkigt, trist och fullkomligt ointressant. Det du uppfattar som enkelt kan tyckas oöverkomligt för mig. Mina prioriteringar kan vara bagateller för dig etc., etc. Dessa upplevelser och reaktioner beror på vad jag har för program i datorn (erfarenheter), vilket i sin tur sätter fart på stresseffekten.

Silva-Metoden och fantastiska Duddu

Efter snö kommer solsken.Så är det verkligen i Värmland denna påsk-lördag. Men det verkar vara litet kyligt och inga ljumma sommarvindar precis. Men lugn bara, det kommer!

En av dem som blivit hjälpta genom Silva-Metoden är Duddu Sturzenbecker. Hon hade ständig huvudvärk, epileptiska anfall
och minnesförluster efter en hjärnskada. Efter två månader var hon helt bra från sina besvär. - Att sänka sin hjärnfrekvens till den så kallade alfa-nivån har yogis och zenmästare känt till i årtusenden, säger Duddu.

Kreativ visualisering ingår som en särskilt viktig del. Något som används inom idrottsvärlden och näringslivet för att förbättra resultat och uppnå nya mål. Fler än tolv miljoner människor världen över har gått en Silva-kurs. Nedan återges Duddus brev "Golftankar":

"Varför har det gått så dåligt i dag?"
"Livet är härligt, golf är livet?.
"Allt går åt skogen?"
"I dag bara flöt allt".
"I dag gick ingenting".
"Vid det här hålet går bollen alltid snett!"
"Det här är enkelt, men vad i..."
"I den här bunkern kommer jag alltid!"
Osv, osv.

Varför går inte formkurvan uppåt hela tiden? Jag tränar ju och får mer erfarenhet varje gång jag går ut på banan. Varför är det så ojämnt? Varför "sitter" inte de perfekta slagen från topprundan kvar? Föga hjälper den klena trösten och ursäkten "så är det i golf". Dessutom är det fel!

Vi kan mycket om datorer, elektroniska sådana, men den mest sofistikerade av alla, den biologiska datorn, är vi inte så noga med. Vi sätter in det ena skräpprogrammet efter det andra med resultat därefter.

Jag har ju samma "redskap" och omgivning den här veckan som den förra, d.v.s. både kropp, klubbor och bana. Det är här datorn kommer in. För att det hela skall fungera gäller det att programmera datorn på fördelaktigaste sätt. En vanligare benämning på den proceduren MENTAL TRÄNING!

L-å-n-g-fredag med alfa- och thetafrekenser

Långfredag med snöyra! Påsksnö och juletö, sa min bror. Och i år stämmer det!
Långfredag var en väldigt lång dag när man var liten. Då fick man inte gå och hälsa på någon kamrat eller göra någonting. Nu är allting som vanligt vare sig det är juldag eller långfredag.

Men av vädret att döma är nog detta en dag för gå ned i varv, att fungera litet grand på alfa-och thetafrekvenser. Hjärnan arbetar på fyra kända våglängder som svarar mot olika medvetenhetstillstånd.

Alfavågor, 7,0 - 14 Hz, är dominerande hos en vaken person med slutna ögon, medan betavågor,14,0 - 28 Hz, uppträder om personen öppnar ögonen och koncentrerar sig på något. När personen sjunker ned mot ett meditativt tillstånd domineras bilden av delta, 0,3 - 3,5 Hz och thetavågor, 3,5-7 Hz . I det meditativa tillståndet har man möjlighet att få upplevelser som ligger utanför den normala uppfattningen av den fysiska verkligheten (vilket till exempel sker i en dröm). Här är skillnaden den att försökspersonen har sitt vakna medvetande med sig in i drömvärlden. (En del anser sig ha haft en så kallad utanför-kroppen-upplevelse, vilket är ett fenomen som är känt från människor som varit utsatta för livshotande situationer). Mycket höga hjärnaktivitetsnivåer - överskridande 28 Hz benämns Gammavågor och tyder på patologiska stadier av spänning, upphetsning samt hög grad av stress eller ångest.
Känner vi av detta är det hög tid meditera eller åtminstone att tänka kärleksfulla tankar så att kroppen slappnar av. Upptäckten av denna fascinerande vetenskap har lett till skapandet av Silva-Metoden. Jose´ Silva, dess grundare, säger själv: "Upptäckten av att den mänskliga intelligensen kan lära sig att fungera medvetet på alfa- och thetafrekvenser i hjärnan kommer att gå till historien som människans största upptäckt".

Kvantfysik och icke-lokalitet

I dag är det härligt solsken. Och tänk, solen värmer fantastiskt! Lilla Grå och jag drack återigen morronkaffe ute på bänken. Underbart! Men fortfarande har jag känning av migränet. I kväll har det gått tre dygn och då skall det sluta. Jag ser fram mot morgondagen. Vilka krafter som styr egentligen. Jag skulle verkligen behöva litet hjälpande healing nu.

Agerande på avstånd är välkänt inom kvantfysiken och kan kanske förklara healing på distans. För att förklara detta fenomen har fysikerna uppfunnit begreppet icke-lokalitet, som det beskrivs i Bells teorem. Icke-lokalitet är ett av huvudbegreppen inom kvantmekaniken och innebär att materien i universum hänger ihop med hjälp av icke-lokaliserade krafter som den starka och den svaga kärnkraften, gravitationen och den elektromagnetiska kraften.

Blåmåndag med snöyra

I dag är det Blåmåndag men det är snöyra så min mobila internetanslutning vill inte fungera. Och så kom migränen tillbaka trots den kinesiska medicinen.

Att enbart lita till sådant som kan bevisas med siffror skapar en känslomässig klyfta mellan patienten och läkaren. Den amerikanske filosofen William James fastslog för över femtio år sedan: ?Den opersonliga trångsynthet som präglar vetenskapen kanske en dag visar sig ha varit blott ett udda påhitt, om än användbart, och inte den absoluta sanning som den sekteristiske vetenskapsmannen i dag så tvärsäkert anser den vara.?
Läkaren Leonard Laskow har konstaterat att ?någonting i förhållandet mellan läkaren och patienten tröstar och underlättar läkande". Han har också utvecklat tekniker för att systematiskt och förutsebart sökt beskriva vad den moderna medicinvetenskapen förlorat.

I ett experiment utsattes två identiska grupper av bakterier för antibiotika, som normalt skulle ha hämmat deras tillväxt. Men innan antibiotika tillsattes, fokuserades kärleksfull energi på en av bakteriegrupperna. Den grupp som skyddades av kärleksfull energi överlevde, och fortsatte att vara rörlig, medan kontrollgruppen tynade bort.
Ett flertal liknande experiment övertygade slutligen Laskow om att resultaten han fick med energihealing inte enbart kunde tillskrivas den psykologiska placeboeffekten eller ens psykoneroimmunologi rent generellt.
För att förstå hur våra tankar eller känslor kan påverka vår kropp, måste vi förstå att vår kropp inte bara är fysisk, eller materiell. Einstein antog att materia och energi är likvärdiga och ömsesidigt utbytbara aspekter av en enda underliggande verklighet eller ?universellt fält?.
Allt är således energi i olika stadier av vibration och rörelse. Precis som havet består av många strömmar och vågor som rör sig samtidigt i skilda riktningar och med skilda krafter, så består vår kropp av många pulserande, interagerande energifält. Även om vi tänker på vår kropp som en solid fysisk massa, så är dess massa helt enkelt energi som fått den speciella formen.
Inom det energisystem vi kallar den mänskliga kroppen finns ett stort antal undersystem som hjälper till att hela oss och hålla oss friska. Dessa inkluderar lymfsystemet, cirkulationssystemet, nervsystemet, det muskulära systemet, immunsystemet, matsmältningssystemet och det endokrina systemet, och alla dessa samverkar. Vart och ett av dessa är mottagliga för de subtila energier som kommer både inifrån kroppen och utanför den.Jag vet inte varifrån min migrän kommer - är det från spänningar i nacken som kinesläkarna tror? Eller? Så värst subtil är den i alla fall inte.

Giuseppe Vitiello och vattnet

?Det beror helt och hållet på vattnet?, sa den italienske forskaren Giuseppe Vitiello,31 som jag träffade på en konferens om Quantum Mind i Salzburg i Österrike sommaren 2007.Guiseppe skall också medverka i Tucson den 7 april i år. Och då handlar det givetvis om vår hjärna och vårt medvetande. Fritt översatt skall jag försöka mig på en förklaring. Jag ber om överseende över om det inte är så lätt att förstå. Vitiello talar om en metod med en främmande ?tids-omvänd-spegel? som ett par i den icke lokala kvantum-förbundna Einstein-Rosen-Podolsky (EPR) paradoxen. Med andra ord Vitillo har ett icke-lokalt par av kvanta ett, i dipol-vågorna och dess ?tidsomvända tvilling? i miljön. Han förklarar den här icke-lokala kvantum-sammanbindningen (entanglement) mellan de två kvantana, en i Frohlich våg och den andra i den yttre miljön. Den kan bli sedd som en egen växelverkande term i Frohlichmodellen i vilken parbildningen är en part i den ?självigenkännande? processen.
Jag vet inte om det blev så lätt att förstå, men detta var med anledning av att jag själv varit inne på detta med vattnets betydelse för medvetandet. Vitiello har också en detaljerad matematisk modell av skingrad fuktig kvantum-svängning i vilken kopplingen till miljön undergår en ?superöverföring?.

N´kisi projektet

Ett annat föremål för Sheldrakes forskning blev det så kallade N´kisi projektet. En kvinna hade lagt märke till att hennes grå jako allt som oftast reagerade på hennes tankar, känslor och avsikter. En omfattande forskning startades upp. Resultaten av denna blev att papegojan verkligen reagerade telepatiskt på sin ägare.

De morfiska fälten av sociala grupper förenar medlemmarna i gruppen också när de är flera kilometer bort, de är som förenande kanaler genom vilka organismerna kan nå varandra på distans. De hjälper till att få fram en förklaring för telepati. -Det finns nu många bevis för att många sorters djur är telepatiska och telepati ser ut att vara en vanlig form för djurkommunikation,
något som diskuteras i min bok "Hundar vet när deras ägare kommer hem", säger Sheldrake.

-Ja, visst vet de det! Min tyska grannfru berättade at hon hade satt på middagen när hunden började gå till dörren och vänta på husse. Även katter vet. Mina katter sätter sig i fönstret och väntar när de vet att jag skall komma hem.

Mulna Matilda men intressanta Sheldrake

Det var ingen sol i dag heller. Alltså får vi räkna med några veckor grått väder ytterligare. Jag har verkligen besvär med min mobila internetanslutning när det är sådant här väder. Får skriva min blogg både en och två gånger innan det fungerar. Så det hade givetvis varit bättre med solsken!

Rupert Sheldrake är engelsk biolog och författare till ett flertal böcker och vetenskapliga artiklar.
Om ett djur eller en människa lär sig något nytt som ingen förut gjort, då blir det, enligt Sheldrakes hypotes, lättare för alla andra individer av samma art att lära sig detta, eftersom det formorsakande ?morfiska - fältet har påverkats, låt vara mycket litet, av den nya kunskapen. Hypotesen kan testas på djur i laboratoriet. Lär råttor något nytt - föreslår Sheldrake - och undersök om andra råttor i andra laboratorier därefter kan lära sig det nya lättare! Och det finns faktiskt redan gjorda experiment som tyder på att det är så. I en lång serie försök som påbörjades vid Harvard 1920, fann William McDougall att nya generationer råttor lärde sig snabbare än sina förfäder att ta sig ur en speciell konstruerad vattenlabyrint. Detta gällde även råttor vars förfäder varit långsamma att ta sig ur labyrinten. (McDougall tolkade resultatet som ett belägg för att förvärvade egenskaper går i arv.) Liknande experiment har gjorts av andra, och McDougalls resultat har bekräftats.
Shekdrake har senare gjort experiment bland annat med apor i Japan som tvättar sin mat (the Hundred Monkey effect) och fåglar i Europa. På 1930-talet började småfåglar i England att picka hål på de flaskor som mjölkbuden ställde vid ytterdörren på hus. Kort därpå började fåglar på andra ställen i Europa uppvisa samma beteende. Fenomenet om ett kollektivt medvetande spred sig snabbt.
Sheldrake har också forskat kring om vi människor känner av när någon stirrar på oss.
Och det gör vi väl? Eller hur?

Rupert Sheldrake

I söndags var det 40 martyrer, då skall det bli sådant väder i 40 dagar,enligt folktron. Men Greger och Matilda har möjlighet att bryta av. I dag är det Greger, men lika grått...Vi får se om Matilda kan göra något i morron.

I går löste jag biljett till Tucson i Arizona 7 - 12 april. Det blir en stor konferens där beträffande Consciousness, under ledning av bl. a. Stuart Hameroff och Gustav Bernroider (från Salzburg). På lördagen medverkar Rupert Sheldrake. Jag ser verkligen fram mot detta! Mer om Rupert Sheldrake i morron.

Skorpioner och geckoödlor

Kämpar på med min örtmedicin. Läste i Själens Läkande Kraft att det kunde vara örter och djur exempelvis torkade skorpioner och geckoödlor i kinesisk örtmedicin. Kollade noga, men några djur såg jag i alla fall inte!

Örtmediciner, massage, kroppsövningar, meditation och en betoning på balans i livsföringen ingår vid sidan av akupunktur i kinesisk medicin. Akupunktur började ju fascinera den amerikanska allmänheten sedan en reporter som var med under president Nixons besök i Kina måste genomgå en blindtarmsoperation där och bedövades med akupunktur. Verkligen häftigt för en västerlänning!

Hos kinesiska läkare

Dagen därpå hade jag litet ledig tid. Jag ringer de kinesiska läkarna och skulle få komma klockan 11. Swedenborgsgatan var adressen. Jag frågar i T-banekassan efter Medborgarplatsen och fick svaret att då skulle jag åka den gröna linjen men ännu bättre var att åka till Mariatorget. Tåget står inne när jag kom ner, men dörrarna stänger mitt framför näsan på mig och tågföraren som bara står och tittar på. Shit! Men, Mariatorget? var det verkligen den linjen? nej, det var ju den röda mot Fruängen eller Norsborg! Så tack vare slumpen (eller synkronisitet, som jag kallar det) kom jag rätt.

Jag kommer alltså till de vänliga kinesiska läkarna, där en tar hand om kappan och ger mig ett papper att fylla i. Sen kom jag in till läkaren och behandlingsrummet. Först knackade han runt i mitt huvud med något hårt. Det kändes misstänkt tomt inuti skallen! Sedan fick jag massage och akupunktur på de onda fläckarna i huvudet och ett par nålar i händerna. Sedan ville de att jag skulle komma tillbaka om två veckor. Men det är ju för lång väg, och jag skall inte till Stockholm då! Då fick jag medicin istället. Påsar med örter att koka och dricka tre deciliter till en halvliter två gånger om dagen i 14 dagar och sedan skulle jag ringa så skulle de skicka mer. Det skulle inte vara gott, sa de. Och det var det minsann inte heller!

Chi - kinesisk medicin

På tåget till Uppsala läste jag en annons från en kinesisk medicinsk mottagning. De erbjöd hjälp för människor som drabbats av bland annat migrän. Den traditionella kinesiska medicinen, som grundar sig på chi, tycks fungera för miljontals människor och har gjort det i många årtusenden. Är inte detta ?beprövad erfarenhet? så vet inte jag. Kinesiska läkare måste först känna igen de 365 meridianerna och sedan sticka in akupunkturnålarna på exakt rätta punkter för att sedan ?sända in? sin egen energi i dessa punkter.

Ki eller chi är det kinesiska begreppet för livsanda, en grundläggande kraft som genomsyrar allt levande. Livsenergi, inom den kinesiska hälsotraditionen, kan ibland bromsas i sina banor och då kan dessa proppar bli upphov till många olika problem med hälsan. Underlättar man flödet av ?chi? och förhindras blockering av denna livskraft. Kineser vet att det är Chi som rör sig genom meridianerna i kroppen på allt levande. Konceptet Chi har under tusentals år varit ett bärande element inom den österländska filosofin och medicinen. Enligt traditionell kinesisk medicin är Chi själva livet och avsaknande av Chi är följaktligen döden. Chi flyter enligt denna princip igenom hela kroppen, och för ett idealiskt hälsotillstånd krävs det en optimal mängd Chi, både för mycket och för litet skapar en obalans som kan skada hälsan. Kinesiska filosofer hävdar att Chi är en integrerad del av vår omvärld, ingår i allting och finns överallt. Qigong masters förefaller ha egenskapen att absorbera Chi från omgivningen och stråla ut den i önskad riktning och önskad omfattning. Jag hade ingen tanke på något utstrålande av Chi utan ville bara bli kvitt min besvärliga migrän.
Mer i morron...

Bankomater och utlånade körkort

Det är allt skönt att vara jag hemma igen. Jag såg spåren, i den lilla snö som var kvar, efter Lilla Grå (katten)som hade trampat runt vid "kaffebänken". I dag gjorde vi sällskap till morronkaffet.
När jag kom upp till Centralen skulle jag passa på att t ut litet kontanter. Handelsbankens bankomat låg bra till. Det var bara det att knapparna var så tröga så när jag matat in min fyrsiffriga kod var bara två siffror registrerade. Jag försökte igen och igen och vips så var kortet ogiltigt. Vad gör man nu? Jo, jag kunde ju gå in på ett bankkontor och ta ut pengar - men vänta, jag hade ju igen körkort med mig! Visst ja, det hade min make fått låna för att ta ut ett paket åt mig. Enda gången jag lånat ut min legitimation och så hade det ringt i samma ögonblick och vips så var det glömt. Jag ringer Nordea, men de hade förstås stängt. Det är i alla fall bra med telefonnummer som man kommer ihåg!
Jag fick sova på saken. Morronen därpå ringer jag igen . En trevlig dam svarade. Hon såg ju att det fanns pengar på mitt konto och kortet , som var spärrat, det skulle börja gälla kl 21 på kvällen, och så kunde jag ju gå in på närmaste Nordeakontor och ta ut kontanter. Det skulle gå bra utan legitimation om jag hade någon på mitt Nordeakontor som kände mig, men jag kunde i alla fall använda mitt Nordeakort till att handla med. Och
så fick det bli!
I morron skall jag berätta om mitt besök hos kinesiska läkare.

Bankomater och utlånade körkort

Det är allt skönt att vara jag hemma igen. Jag såg spåren, i den lilla snö som var kvar, efter Lilla Grå (katten)som hade trampat runt vid ?kaffebänken?. I dag gjorde vi sällskap till morronkaffet.
När jag kom upp till Centralen skulle jag passa på att t ut litet kontanter. Handelsbankens bankomat låg bra till. Det var bara det att knapparna var så tröga så när jag matat in min fyrsiffriga kod var bara två siffror registrerade. Jag försökte igen och igen och vips så var kortet ogiltigt. Vad gör man nu? Jo, jag kunde ju gå in på ett bankkontor och ta ut pengar ? men vänta, jag hade ju igen körkort med mig! Visst ja, det hade min make fått låna för att ta ut ett paket åt mig. Enda gången jag lånat ut min legitimation och så hade det ringt i samma ögonblick och vips så var det glömt. Jag ringer Nordea, men de hade förstås stängt. Det är i alla fall bra med telefonnummer som man kommer ihåg!
Jag fick sova på saken. Morronen därpå ringer jag igen . En trevlig dam svarade. Hon såg ju att det fanns pengar på mitt konto och kortet , som var spärrat, det skulle börja gälla kl 21 på kvällen, och så kunde jag ju gå in på närmaste Nordeakontor och ta ut kontanter. Det skulle gå bra utan legitimation om jag hade någon på mitt Nordeakontor som kände mig, men jag kunde i alla fall använda mitt Nordeakort till att handla med. Och så fick det bli!
I morron skall jag berätta om mitt besök hos kinesiska läkare.

Det bästa av två världar

En ny härlig dag! Och i dag skall jag åka till Stockholm och Uppsala. Det blir alltså ingen ny blogg på några dagar. Men visst, jag brukar säga att jag fått det bästa av två världar. Jag bor mitt i naturen - jag och Lilla Grå(katten, som gör mig sällskap)dricker morronkaffe ute på bänken, och så kan jag när jag vill (eller skall) åka in till staden.

Jag kommer ihåg när jag jobbade i Göteborg hur jag på fredagskvällen åkte upp till Värmland, till tystnaden och stillheten. Då kunde jag bara ställa mig och lyssna till tystnaden - borta var alla skrikande spårvagnar och borta var allt oljud jag hört under dagen. Till slut hörde jag tystnaden. Den lät som ett dovt sus. Detta var paradiset!

Albert Einstein och Deepak Chopra

En ny vecka har börjat med fantastiskt väder. Allt går så mycket lättare när det är solsken.
I tidningen kan vi läsa om de som fötts och om dem som inte längre finns med oss. Ett människoliv går ju egentligen så fort. Som författaren Deepak Chopra säger i sin bok Livets 7 andliga lagar. "Upplev mellanrummet. Det betyder att Du låter dig själv vara i det tysta utrymmet mellan tankarna, att förflytta dig in i tystnaden- det tillstånd av rent Varande som är din grundläggande natur". Kanske skall vi bara vara. Det är ett sätt att försöka ta vara på våra liv.

Jag tänker alltid på Albert Einstein när det handlar om tid. "Tid är relativt", sa han och skapade relativitetsteorin. Om vi tänker oss att vi kan göra en resa i rymden, och reser med ljusets hastighet, kommer det att ta 45 år för oss att komma till solsystemets slut. Om vi därefter återvänder till jorden har vi varit borta i flera miljoner år. Jag hörde en astronomiprofessor berätta detta, men nog är det litet svårt att förstå. Kanske är det så att vi bara skall "Vara" eller "Carpe Diem", för livet är nu. Inte i morgon.

Carpe diem och Vasalopp

Oh, vilken underbar dag! Vasalopp, vilket vårtecken också. I vanlig ordning tar jag min kaffekopp med mig ut. Solen börjar komma upp. En hackspett trummar i lönnen och korparnas rop hörs i sydost. Är det orrspel jag hör i fjärran?


Carpe diem, fånga dagen, kommer från Horatius (65-08 f Kristus). Många författare har använt sig av dessa ord. Fånga dagen, ge ditt liv det lilla extra. Det är starka ord. En lärare använde dessa ord för att lära sina studenter filosofi. Han deklamerade: "Livet är kort, vi blir mat åt maskar och lever bara en kort tid här på jorden". Denne lärare var fixerad av den korta tid, som vi människor lever. Hans elever hade inte tänkt i dessa banor och hade inte så lång tids erfarenhet heller. Skillnaden mellan generationerna stod ganska klar. Han sade åt sina studenter att låta väggarna tala medan han ljudligt viskade: "Carpe diem, Seize the day, Make your lives extraordinary". Han ville att de skulle höra väggarna tala.

Skottdagen och Stuart Wilde

Tänk ändå, i går var det skottdagen, 29 februari, en dag som bara inträffar vart fjärde år ? och inte ens det. Det tar nästan 365 och en fjärdedels dag för jorden att göra ett varv runt solen. Därför blir det skottår vart fjärde år med undantag av jämna århundraden vars två första siffror är jämt delbara med fyra. År 1600 och 2000 var således skottår men inte år 1700, 1800 och 1900. Men en februaridag när man ser blommande krokus! I dag är det mars och katterna har fått p-piller.

Det sägs att positiva och inspirerande händelser har en högre frekvens än negativa. Kanske var resan till Egypten var en väg för mig hålla uppe frekvensen. Tänk positivt och höj din vibrationsskala! Det är viktigt. För som Stuart Wilde säger i The Force, sid 56:

?Den metafysiska energin i ditt liv går regelbundet upp och ner i det vågband av energi du förmår att upprätthålla. Därför, om en bilolycka ligger på en metafysisk våglängd av, låt oss säga 18 000 cykler per mikrosekund, och din energi kommer upp mellan 18 000 - 24 000 svängningar, är en olycka möjlig i ditt ödesmönster. Det är något som kan hända, men så länge du håller din energi uppe, kommer det inte att hända?. ( Boken är inte översatt till svenska,utan det är fritt översatt).

Tänk positivt, vad som än händer, det är så du håller din energi uppe. Om något går mindre bra, tänk "så bra, nu kan det bara bli bättre". Tänk som den amerikanske författaren Norman Vincent Peale gjorde för 50 år sedan. Döm inte människor eller saker, det finns i de allra flesta fall en förklaring till varför det är som det är. Se skönheten runt omkring dig och allt som växer och frodas! Nu går vi mot våren och växandets tid!

RSS 2.0